اخبار

1395/12/14
پژوهشگرانی که مقاله انها مشکل ادرس دهی داشته است هرچه سریعتر مشکل مقاله خود را برطرف کرده و اصل مقاله را طبق فرمت دراورده و به ایمیل موجود در سایت همایش ارسال نمایند

دبیرخانه دومین همایش ملی مهندسی نفت دانشگاه آزاداسلامی واحد امیدیه، ضمن تشکر و قدردانی فراوان از تمام پژوهشگران عزیزی که در روز همایش حضور یافتند و مقاله خود را به بهترین نحو ارائه دادند، و همچنین از تمامی عزیزانی که در برگزاری همایش زحمت کشیدند تا مراسم به نحواحسنت پیش برود، با توجه به درخواست مکرر عده محدودی که مقاله انها مشکل ادرس دهی داشته است اعلام می نماید که (لطفا هرچه سریعتر مشکل مقاله خود را برطرف کرده و اصل مقاله را طبق فرمت دراورده و به ایمیل موجود در سایت همایش ارسال نمایند)

فرمت نمونه مقاله

  info@conf.iauo.ac.ir


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !