اخبار

1395/11/25
دبیرخانه دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران باتوجه به استقبال پژوهشگران رشته مدیریت در خصوص ارائه مقاله در این همایش برآن شد که پنل مدیریت را به این گروه آموزشی اختصاص دهد.

در این پنل دوکارگاه آموزشی با موضوع

1- روش های خرید خارجی مفاهیم و اصلاحات خرید و فروش بین الملل (براساس اینکوترمز 2000)

2-قوانین و مقررات صادرات و واردات

   برگزار خواهد شد. به علاقه مندانی که در این کارگاه ها حضور یابند گواهینامه شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !