اخبار

1395/11/23
پژوهشگران عزیزی که مقاله آنها به صورت پوستر تایید شده است لطفا هرچه سریع تر باتوجه به راهنما و الگوی پوستر مقاله خود را اصلاح نمایند و به ادرس info@conf.iauo.ac.ir ارسال نمایند

راهنمای تهیه پوستر:

1- پوستر باید به فرم عمودی در ابعاد 70 سانتیمتر برای عرض و 100 سانیمتر برای ارتفاع تهیه شود.

2- متن پوستر ترجیجا به زبان فارسی نوشته شود.

3- پوستر مطابق الگوی زیر تهیه شود و دبیرخانه جهت سهولت کار پژوهشگران چاپ پوستر را انجام میدهد

دریافت فایل الگوی پوستر

 4- پوستر باید دارای آرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه و آرم دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران

باشد(مطابق با فایل الگوی پیوست).

5- در پوستر ارائه شده باید کلیه قسمتهای مربوط به یک مقاله کامل رعایت شود(مطابق با فایل الگوی پیوست).

6- حضور ارائه دهنده پوستر طبق برنامه زمانبندی ارائه پوسترها جهت پاسخگویی به سوالات بازدیدکنندگان الزامی است و عدم حضور فرد منجر به عدم ارزیابی پوستر خواهد بود.

7- به منظور ایجاد رقابت در هر جلسه ارائه پوستر، یک یا دو پوستر بعنوان پوستر برتر انتخاب می گردد و در اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد. فاکتورهای انتخاب پوستر برتر بصورت زیر می باشد که می توانید در تهیه پوستر خود آنها را مد نظر قرار دهید:

موارد مورد توجه در انتخاب پوستر برتر:

الف) نوآوری علمی (بیشترین امتیاز به این بخش داده می شود)

ب) رعایت چهارجوب یک مقاله کامل

ج) رعایت قالب ارائه شده در الگوی پوستر سمینار

د) خلاقیت در رنگ آمیزی و کیفیت شکل ها و طرحهای گرافیکی

ه) حضور به موقع ارائه دهنده و نصب پوستر

و) نحوه پاسخگویی به بازدید کنندگان

لازم بذکر است ارایه مقاله به صورت پوستر و یا سخنرانی هیچ فرقی ندارد و ارزش هردو یکسان است.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !