اخبار

1395/09/22
هزینه های شرکت در دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه به شرح زیر می باشد

نحوی شرکت در همایش

پکیج

هزینه (تومان)

شرکت کننده آزاد با ارائه مقاله

پکیج ویژه همایش + گواهی حضور + گواهینامه ارائه مقاله

250/000

شرکت کننده آزاد بدون ارائه مقاله

پکیج ویژه همایش + گواهی حضور

150/000

اعضای هیات علمی و دانشجویان با ارائه مقاله

پکیج ویژه همایش + گواهی حضور + گواهینامه ارائه مقاله

180/000

اعضای هیات علمی و دانشجویان بدون ارائه مقاله

پکیج ویژه همایش + گواهی حضور

90/000

توجه : به ازای هر مقاله اضافه جهت ارائه در همایش مبلغ 50% به مبالغ بالا اضافه خواهد شد
توجه : مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند پس از پرداخت هزینه گواهی حضور فقط برای نویسنده اول صادر می شود، نویسندگان دوم به بعد برای دریافت (گواهی حضور + پکیج ویژه همایش) هر کدام به صورت جداگانه مبلغ 90000 تومان میبایست پرداخت نمایند


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !